Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej

(opis)


Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu

(opis)

43-520 Chybie
widok zakładu


Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej


Od 1 lipca 1992 roku posiada status placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk i prowadzi działalność badawczą w zakresie poznania biologicznych podstaw chowu ryb, opracowania intensywnych metod chowu w stawach, introdukcji nowych gatunków ryb, optymalizacji powiązań gospodarki rybackiej z gospodarką wodną.
Baza naukowa: Zakład posiada niezbędne wyposażenie do prowadzenia badań parametrów fizyko-chemicznych wody, pasz i mięsa ryb oraz elektroforezy białek.
Zakład dysponuje:Zakład jest przygotowany do pełnienia funkcji ośrodka konferencyjnego oraz do prowadzenia praktyk wakacyjnych, semestralnych i dyplomowych dla studentów wydziałów biologii i rybactwawyższych uczelni.
hala wylęgarni stawy doświadczalne

Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej


Powstał w 1953 roku, jest on bazą doświadczalną dla instytucji naukowych, wdraża do praktyki wyniki badań naukowych.
Zakład jest znaczącym producentem karpia konsumpcyjnego i innych gatunków ryb stawowych oraz materiału zarybieniowego.Zakład tworzą trzy gospodarstwa o powierzchni 1070 ha, w tym 862 ha stawów oraz 90 ha gruntów ornych.
Gospodarstwa dysponują kompletem budynków i urządzeń niezbędnych do działalności produkcyjnej. Wysoka kultura stawów, sieć utwardzonych dróg dojazdowych oraz hotel ze stłówką stwarzają odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczych.
Stawy zasilane są wodą z trzech rzek: Wisły, Iłownicy, Bajerki.Zaletą produkowanych tu ryb są ich wysokie walory smakowe wynikające z dobrej jakości wody, żywienia ryb pszenicą i jęczmieniem, twardego dna stawów oraz systematycznej renowacji.
stawy hodowlane karpie