Historia

Rzymsko-katolicka parafia
NMP Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
w Zaborzu

kościół
Plebania

Zaborze należało do parafii Św. Mikołaja w Pierśćcu, kiedy w 1969 roku w Drogomyślu zbudowano nowoczesny kościół katolicki i część Zaborza przyłączono do tej parafii, pomyślano o stworzeniu kościoła w Zaborzu. W grudniu 1980 roku ksiądz kanclerz przekazał księdzu Alojzemu Zubrowi, aby wysłał prośbę na budowę punktu katechetycznego w Zaborzu. Wojewoda Józef Łabudek udzielił pozwolenia w ostatnich dniach stycznia 1981 roku. Latem 1981 roku Wydział Architektury Urzędu Wojewódzkiego zatwierdził plan koncepcyjny.Autorem projektu jest mgr inż.arch.Stanisław Kwaśniewicz. Budowla miała zmieścić się na 600 metrach kwadratowych (taki był wymóg). W maju 1982 roku zostały wykonane rysunki konstrukcyjne przez inż. Raszka z Ustronia i dopiero latem tego samego roku rozpoczęto budowę kościoła parafialnego, która trwała do 1986 roku. Działkę budowlaną podarowali państwo Barbara i Emanuel Grzegorzkowie.Kościół został uroczyście poświęcony 10.05.1986r przez ks. bp. Damiana Zimonia z Katowic. Pracę nadzorowali kolejno: ks. Alojzy Zuber, ks. Jerzy Horzela, ks. Antoni Sapota, ks. Karol Tomala,ks.Zygmunt Siemianowski, obecnie proboszczem jest ks.Jacek Wójcik

CHRONOLOGIA __ NASI KSIĘŻA __ S.GŁÓWNA