SZKOŁA PODSTAWOWA

im. KAROLA MIARKI


budynek szkoły

Budynek szkoły oddano do użytku 3 listopada 1966 roku. Dzieci pobierające naukę do tej pory w szkole w Mnichu, miały o 3 kilometry bliżej.
Szkoła otrzymała imię 'Szkoła Pomnik Ziemi Cieszyńskiej', później zmieniono na imienia 'Karola Miarki'.
Szkoła była ośmioklasowa z salą gimnastyczną, pierwszym kierownikiem został Stanisław Drobik do roku 1974.Następnie stanowisko dyrektora piastowali kolejno :
Wiesława Gembala
Bronisław Lewandowski
Danuta Siemińska
Barbara Wilk
Łucja Strządała
Mieczysław Smolana
Irena Smolana- obecny dyrektor
Od roku 1991 wprowadzono naukę języka angielskiego oraz religii katolickiej i ewangelicko- augsburskiej.
Klasy w szkole są pojedyncze, nauka jest prowadzona na jedną zmianę. W roku 1998 szkołę wyposażono w pracownię komputerową. Planuje się podłączenie do internetu.
Przebudowano też starą kotłownię węglową na nowoczesną gazową.
Od roku 2000, szkoła jest sześcioklasową szkołą podstawową.
Do budynku szkoły przylega przedszkole utworzone w 1983 roku.
W 2007r. połączono administracyjnie szkołę i przedszkole, tworząc Zespół Szkolno-Przedszkolny.